Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci, že je s týmito podmienkami oboznámený a súhlasí s nimi. V internetovom obchode eshop.casaleon.sk môžu uskutočniť nákup všetky fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci: Dunaj Trading, s.r.o., Dunajská 37, 811 08 Bratislava, SR

IČO: 31385761, DIČ: 2020304220 IČ DPH: SK2020304220

 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty alebo služby nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu eshop.casaleon.sk.

OBJEDNÁVKY, CENY A SPÔSOB DODANIA

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu za ceny uvedené pri jednotlivých položkách. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovar.

Objednávka musí obsahovať:

  • meno a priezvisko kupujúceho, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
  • informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar

Pri objednávkach právnických osôb treba uviesť aj:

  • IČO, ak je firma platcom DPH aj IČ DPH
  • fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

DORUČENIE DISTRIBUČNOU FIRMOU:

Keďže ide o mrazený tovar, doručenie cez distribučnú firmu zabezpečujeme pri  minimálnej objednávke 5 balení (5x10ks) /len v Bratislave/ alebo 1 kartónu t.j.10 balení (10x10ks s hmotnosťou 9kg) exotických dužín do miest uvedených v nasledovnom zozname. Do iných miest a obcí tovar zatiaľ nedoručujeme, môžete sa nám však ozvať telefonicky a pokúsime sa dohovoriť na vzájomne vyhovujúcom mieste a spôsobe dodania. Objednávku si môžete zostaviť z jedného alebo viacerých druhov ovocia zo všetkých, čo sú v ponuke. Tovar doručíme priamo na adresu uvedenú v objednávke, t.j. k Vám domov alebo do sídla firmy po telefonickom dohovore na dni a čase doručenia. Zjavne poškodený tovar alebo tovar s viditeľne poškodeným obalom neprevezmite!

ZOZNAM MIEST

Bratislava
Banská Bystrica
Dunajská Streda a okolie
Gabčíkovo
Galanta
Hlohovec a okolie
Horné Saliby
Hurbanovo
Jarovce
Jelka
Kolárovo
Komárno
Kráľov Brod
Košice
Levice
Malacky
Modra
Nitra
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Sereď
Stupava
Šaľa
Šamorín
Senica
Skalica
Topoľčany
Topoľníky
Trenčín
Trnava a okolie
Trstice
Veľké Uľany
Veľký Meder
Voderady
Vojka
Zlaté klasy
Zlaté Moravce
Želiezovce
Žilina

FORMA PLATBY

Bankový prevod: Zákazníci zo Slovenskej republiky môžu uhradiť platbu za tovar bežným bankovým prevodom prostredníctvom banky, v ktorej majú vedený svoj bankový účet.

Platba v hotovosti: Ak sa rozhodnete prevziať si objednávku osobne, môžete ju uhradiť na mieste v hotovosti.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Prostredníctvom internetového obchodu eshop.casaleon.sk sa snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám a poskytovať čo najlepšie služby. Napriek tejto snahe občas niečo nevyjde na 100 % alebo nastane nejaká chyba. Ak potrebujete reklamovať objednaný a doručený tovar, prečítajte si nasledovné informácie.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE TOVARU

Záručná doba na potravinový tovar objednaný v internetovom obchode eshop.casaleon.sk platí do ukončenia doby jeho spotreby, ktorá je viditeľne vyznačená na obale výrobkov. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru treba oznámiť do 24 hodín od prevzatia e-mailom na: info@casaleon.sk alebo telefonicky na čísle 0914 202 953. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia nemusia byť uznané. Zistené kvalitatívne vady tovaru je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do ukončenia záručnej doby. Nesmú však byť spôsobené nesprávnym nakladaním a skladovaním tovaru zo strany kupujúceho. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, ozvite sa nám prosím vopred na e-mailovú adresu alebo tel. čísla uvedené v kontaktoch. Reklamovaný tovar (najlepšie po dohode s nami) zašlite alebo doručte na vlastné náklady na adresu Dunaj Trading, s.r.o., Dunajská 37, 811 08 Bratislava spolu s kópiou daňového dokladu (faktúry) a podpísanou žiadosťou o reklamáciu, v ktorej uvediete popis závady. Po doručení reklamovaného tovaru Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa s Vami na možnostiach vyriešenia problému /ak bude ihneď zrejmé, že reklamácia je oprávnená/: tovar vymeníme za rovnaký bezchybný tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru, ktorý musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru nevraciame.

VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený v internetovom obchode eshop.casaleon.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Po uplynutí tejto lehoty sa vrátenie považuje za neoprávnené. Tovar (po dohode s nami) doručte prosím na adresu Dunaj Trading, s.r.o., Dunajská 37, 811 08 Bratislava, prípadne sa s nami dohovorte na jeho vyzdvihnutí. Keďže ide o mrazený tovar je nevyhnutné pri vrátení tovaru zabezpečiť, aby počas prepravy nebol porušený mraziaci reťazec. V prípade, že sa tak stane, nebudeme môcť prijať tovar späť. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý sme Vám poslali. V prípade už zaplateného tovaru Vám peniaze zašleme späť na účet, z ktorého prišli do 10 pracovných dní po doručení vrátenej zásielky alebo inak po vzájomnej dohode.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Keď sa rozhodnete zrušiť ešte nevybavenú objednávku, čo najskôr nás o tom informujte a uveďte číslo objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme môcť dodať z dôvodu vypredania, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

OSOBNÉ ÚDAJE, ICH SPRACOVÁVANIE A OCHRANA

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré poskytne kupujúci pri objednávaní, sa predávajúci zaväzuje, že budú slúžiť výlučne pre jeho potreby a neposkytne ich tretím osobám, ani iným subjektom.